21 Aralık 2011 Çarşamba

Vizesiz Avrupa - Almanya Davasını Geri Çekecek mi, Devam mı Edecek?

Vizesiz Avrupa yolunda çok önemli bir dava... Berlin Yüksek İdare Mahkemesi (istinaf mahkemesi) yaptığı başvuruda Türklerin, pasif hizmetin serbest dolaşımından ve özellikle Almanya'daki aile/akraba ziyaretlerinin bile hizmetin serbest dolaşımı kapsamında pasif hizmetten yararlanıp yararlanamayacağına ilişkin Avrupa Birliği Adalet Divanına yaptığı başvurusu bulunmaktadır. 2009'da verilen Soysal davasında bir gecede tavır değişikliğine giden  AB Komisyonu temsilcisine Mahkeme başkanının, "Acaba gece gökten bir vahiy mi geldi de böyle tam da zıt bir görüşü ertesi günü savunuyorsunuz" diye eleştirmişti. Eğer böyle bir çark etme ABAD tarafından da yapılmazsa -bu da kendi saygınlığına gölge düşürmesi demektir- bu davanın sonucu Türklerin lehine çıkacağı aşikardır. Bundan dolayı Almanya davayı heran geri çekilebilir. Geri çekilmede ABAD tarafından gerekçeli karar yer almamaktadır.
ABAD, çok yeni olarak kendi web sayfasını yeniledi ve karar şablonlarında bazı değişikler yaptı. Hukuken Alman dilinde "Entfallen, Entfällt" (not applicable) kavramları davanın düşmesi halinde kullanılır. ABAD, yeni şablon sayfalarında Entfällt kullanmaya başlamış. İngilizce karşılık olarak "Nil" (boş) kavramını kullanmış. Bu durumda Almanca Duden Sözlüğündeki manalarının hiçbirinde yer almayan ve "boş" anlamına gelme anlamına gelecek şekilde, yani henüz raporlar gelmemiş ve karar verilmemiş şekilde hiç de doğru olmayan Entfällt kavramı tercih edilmiş oluyor. Bundan dolayı davanın halen sürdüğü ama henüz başlangıç esnasında olduğu yönde bir tespit yapmamız daha doğru olur. Herhalükârda bu dava ile, devam da edilse geri de çekilse, Türkler için vizenin hukuksuzluğu yönünde yeniden teyit olacak bir sonuç ortaya çıkacaktır.

Başvuru metni ve davanın düşürülmesine ilişkin bilgi notu için bakınız:
Reference for a preliminary ruling from the Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg (Germany) lodged on 11 May 2011 - Leyla Ecem Demirkan v Federal Republic of Germany

(Case C-221/11)
Language of the case: German

Referring court
Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg
Parties to the main proceedings
Applicant: Leyla Ecem Demirkan
Defendant: Federal Republic of Germany
Questions referred
1.    Does the passive freedom to provide services also fall within the scope of the concept of freedom to provide services within the meaning of Article 41(1) of the Additional Protocol to the Agreement establishing an Association between the European Economic Community and Turkey of 23 November 1970 1 (Additional Protocol)?
2.    In the event that the first question is answered in the affirmative: does the protection of the passive freedom to provide services under the law on the Association Agreement, specifically pursuant to Article 41(1) of the Additional Protocol, also extend to Turkish nationals, who - like the claimant - do not wish to enter the Federal Republic of Germany in order to receive a specific service, but for the purposes of visiting relatives for a stay of up to three months and rely on the mere possibility of receiving services in the Federal territory?
____________
1 - OJ 1972, L 293, p. 4 (no official translation published in English).
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=112578&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=336790

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder