16 Şubat 2011 Çarşamba

Vizesiz Avrupa-Hollanda'dan Güzel Bir Haber Daha-16.2.2011

Avrupa Birliği Adalet Divanının
             Savaş (2000), Abatay (2003), Tüm ve Darı (2007) ve Soysal (2009)  kararlarından sonra "vizesiz Avrupa" yolu Türkler için açılmıştı.

Artık her yeni karar, ABAD'ın bu kararlarının yansıması olarak karşımıza çıkıyor. Bu kararlar:
Almanya'dan Erding Mahkemesi (25.5.2009), Cham Yerel Mahkemesinin Görüşü (Ağustos 2009), Hannover (12.1.2011), Münih İdare Mahkemesi (10.2.2011) ve
Hollanda Haarlem Mahkemesi (14.2.2011-haber)  de aynı yönde karar vermiştir.

Bu konuda daha alınacak çok karar var. Bir kez daha belirtelim ki, AB üyesi ülkelerden 12 ülke vize talep edemez. Bunlar: Almanya, Belçika, Danimarka, Fransa, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İtalya, Lüksemburg, Portekiz ve Yunanistan.

Bu yeni gelişmeler hakkında Türk Dışişlerinde ve AB Sorumlusu Bakanlıktan açıklama ve haklarımızı takip konusunda tavırlarını kamuoyuna açıklamalarını bekliyorum. Zira 2007'den beri Dışişleri Bakanlığı tarafımıza bir açıklama borçlu. Malum olduğu üzere 2007'deki ABAD'ın Tüm ve Darı kararından sonra yapılan haberler üzerine Türk Dışleri Bakanlığı şöyle bir açıklama yapmıştı:

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, 29 Eylül 2007 tarihinde bilgi eksikliğinden kaynaklanan bir açıklamasında "20 Eylül 2007 tarihli karar, bu konudaki bazı haber ve yorumların aksine, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Avrupa Birliği ülkelerine vizesiz seyahat etmelerini ve birlik üyesi ülkeler arasında serbest dolaşımlarını mümkün kılmamaktadır".

Bunun üzerine 13 Ekim 2007 tarihli Radikal Gazetesinde biz de hukuki açıdan konuyu değerlendiren bir makale yazıp, bunu da Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinde kendi açıklamasını bizim makalemizle değerlendirdiğinden bu konuda yanlış olanın düzeltilmesini istemiştim. Bize aynen şu şekilde bir cevap verildi:


From: Bilgi Edinme
Sent: Wednesday, November 14, 2007 7:06 PM
Subject: Bilgi Edinme
            Sayın Hamdi Pınar,
            Avrupa Birliği Adalet Divanı'nın (ABAD) Veli Tüm ve Mehmet Darı adlı vatandaşlarımıza ilişkin 20.09.2007 tarihli kararına ilişkin basın yayın organlarında yer alan haber ve yorumlar kamuoyunu yanlış yönlendirici mahiyette olabilmektedir. Bu nedenle sözkonusu haber ve yorumlara ihtiyatlı yaklaşılmasının uygun olacağı düşünülmektedir. Anılan karar Bakanlığımızca incelenmektedir ve ileriki günlerde kamuoyuna daha ayrıntılı bir açıklama yapılacaktır.
            Saygılarımızla,
            TC. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

14 Kasım 2007 tarihinden beri bu konularda Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları olarak Türk Dışişleri Bakanlığından bir açıklama bekliyoruz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
Hamdi PINAR

Hollanda Haarlem Mahkemesinin Orijinal Kararının Özet Kısmı-Hollandaca


LJN: BP4784, Rechtbank 's-Gravenhage , zittingsplaats Haarlem ,
10/6045
Datum uitspraak: 14-02-2011
Datum publicatie: 16-02-2011
Rechtsgebied: Vreemdelingen
Soort procedure: Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie: Verweerder heeft niet aangetoond dat op 01-01-1973 een visumplicht gold (artikel 41, eerste lid, Aanvullend Protocol). De rechtbank is van oordeel dat uit jurisprudentie van het Hof van Justitie volgt, dat hetgeen in het Soysal-arrest (19 februari 2009, JV 2009, 144) is overwogen ten aanzien van dienstverrichters, die werkzaam zijn ten behoeve van een in Turkije gevestigde onderneming, ook van toepassing is op Turkse onderdanen die zich als zelfstandige in een lidstaat willen vestigen. Eendergelijke uitleg is immers in overeenstemming met de tekst van artikel 41, eerste lidvan het Aanvullend Protocol, welke ziet op zowel het verrichten van diensten, als op de vrijheid van vestiging. De rechtbank is van oordeel dat verweerder niet heeft aangetoond dat op 1 januari 1973 voor Turkse zelfstandigen een visumplicht gold.
Voorts betrekt de rechtbank bij de beoordeling dat de Minister van Buitenlandse Zaken, in de brief van de Minister van 5 maart 2009, TK 2008-2009, 30573, nr. 36 heeft aangegeven te zullen onderzoeken welke afspraken er op 1 januari 1973 omtrent visumverplichtingen van kracht waren. Nu sindsdien bijna twee jaar zijn verstreken, moet het ervoor gehouden worden dat het door de Minister aangekondigde onderzoek tot op heden geen resultaten heeft opgeleverd die eropduiden dat op 1 januari 1973 wel een visumplicht gold.

14 Şubat 2011 Pazartesi

Yeni Türk Ticaret Kanunu

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 14 Şubat 2011 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Böylece 10 yıllık bir sürecin son devresine girilmiş oldu. Zira 1 Temmuz 2012'den -bazı istisnalar hariç- itibaren bu Kanun yürürlüğe girecektir. Burada bu Kanun ile ilgili yeni çalışmalara kısa özetlerle yer vermeye çalışacağız. Eğer yetiştirme imkanımız olursa, hukuk fakültelerinde bu dönem dersi olan şirket hukukuna ilişkin ders notlarını da sadece Bilkent öğrencilerine değil, Türkiye'deki tüm hukuk öğrencilerinin buradan ulaşmasına da imkan sağlayacağız. Bu konuda herkesin desteğini bekliyorum. Tüm öğrencilerimle başarı dileklerimle...

11 Şubat 2011 Cuma

Vizesiz Avrupa Yolu Kimlere Açık? (özet)


Vizesiz Avrupa Yolu Kimlere Açık?
(1) hizmet sunan kişiler (aktif hizmetin dolaşımı)
(2) hizmeti alan kişiler (pasif hizmetin dolaşımı): ABAD kararlarında hizmeti alan kişilere örnek olarak: turizm, tedavi, öğrenim veya iş gezileri amacıyla seyahat yapan kişiler
(3) Uzaktan Hizmet Edimi (Korrespondenzdienstleistungen), ...Örn. her türl...ü posta veya telefon üzerinden yapılan, sigorta sözleşmeleri, finansal, danışmanlık ve aracılık hizmetleri ile şans oyunları gibi.

Vizesiz Avrupa Yolu Hangi Ülkelere Açık? (özet)


Vizesiz Avrupa Yolu Hangi Ülkelere Açık?

AB üyesi ülkelerin Türk vatandaşları için vize zorunluluğu getirdikleri tarih dikkate alındığında Türk vatandaşlarından vizesiz giriş hakkı tanımak zorunda olan 12 AB üyesi şunlardır: Almanya, Belçika, Danimarka, Fransa, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İtalya, Lüksemburg, Portekiz ve Yunanistan.

Vizesiz Avrupa-Genel Özet


Vizesiz Avrupa Yolu Kimlere ve Hangi Ülkelere Açık?
Yrd. Doç. Dr. Hamdi Pınar, LL.M.Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi  
(1)     ATAD, ilk kez 2000 yılında verdiği “Savaş” kararıyla topluluk ve Türkiye arasında imzalanan ve 1 Ocak 1973... tarihinde yürürlüğe giren Katma Protokol'ün 41. maddesinin 1. fıkrasının doğrudan etkisini kabul etmişti.
(2)     Avrupa Toplulukları Adalet Divanı (ATAD) 20 Eylül 2007 tarihinde Türkler lehine çok önemil olan “Tüm ve Darı” kararını vermiştir.
(3)     Bu kararla ATAD ilk girişte vizenin üye ülkenin yetkisinde olup olmadığı konusu artık tartışmaya yer bırakmayacak şekilde Türkler lehine çözmüştür.
(4)     Dava konusu somut olayda İngiltere’nin 1973’den önce vize istemediği halde daha sonra Türk vatandaşlarından vize istemesinin Katma Protokol hükmüne aykırı olduğu belirtilmiştir. Yani artık İngiltere Türk vatandaşalarından vize talep edemeyecektir.
(5)     ATAD’ın “Tüm ve Darı” kararı AB üyesi ülkelerin tek tek ele alınıp Katma Protokol’ün yürürlüğe giriş tarihi olan 1 Ocak 1973’e göre o üye ülkedeki önceki ve sonraki düzünlemeleri karşılaştırıp, o üye tarafından iç hukuk düzenlemelerinde Türk vatandaşları aleyhine yeni bir sınırlama getirilip getirilmediğine bakmak gerekir.
(6)     19 Şubat 2009 tarihli “Soysal” kararı ile 2007'deki ATAD'ın en yeni kararı olan Soysal'da yukarıdaki görüşleri teyit etmek dışında AB Komisyonu'nun Schengen Vizesi konusundaki itirazı da reddedilmiştir.
(7)     AB üyesi ülkelerin Türk vatandaşları için vize zorunluluğu getirdikleri tarih dikkate alındığında Türk vatandaşlarından vizesiz giriş hakkı tanımak zorunda olan 12 AB üyesi şunlardır: Almanya, Belçika, Danimarka, Fransa, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İtalya, Lüksemburg, Portekiz ve Yunanistan.
(8)     Vize talep edememenin söz konusu olması için ise bu girişlerin hizmetin serbet dolaşımı kapsamında olması gereklidir. Hizmetlerin serbest dolaşımında ise hizmetin sunumu (aktif hizmetin dolaşımı) veya hizmetin alımı (pasif hizmetin dolaşımı) şeklinde olabilir. Yani aktif hizmeti sunan ile hizmet alabilecek olan 73 milyon Türk vatandaşı bu haklardan yararlanabilecektir.
(9)     ATA m. 50’de de hizmetin serbest dolaşımından yararlanan hizmetlere örnek olarak işletmelere ait hizmetler, ticari hizmetler, zenaatkarlara ve serbest meslek sahiplerine ait hizmetler olarak sayılmıştır. ATAD kararlarına konu olan hizmetlerin başlıcaları: Televizyon yayınları, hukukî müşavir olarak çalışma, sigortacılık, kıymetli evrak hizmetleri, iş bulma aracılığı, hukukî danışmanlık, inşaat işlerinin yerine getirilmesi, turizm rehberliği, şans oyunları, reklâm, özel güvenlik hizmetleri, temizlik hizmetleri, turizm, tedavi ve öğrenim amacıyla yapılan seyahatler veya iş gezileri gibi.
(10)  Konuyu bilmeyenlerin itirazı özellikle pasif hizmetin bu kapsamda olmadığı idi. Ancak Alman Mahkemelerinden Erding Sulh Mahkemesinin 25 Mayıs 2009 tarihli kararı, Cham Yerel Mahkamesinin Görüşü (Ağustos 2009), Hannover Sulh Mahkemesinin 12 Ocak 2011 ve Münih İdare Mahkemesinin 9 Şubat 2011 tarihli kararı ile pasif hizmetin, örn. turistler, serbest dolaşımı açıkça benimsenmiştir.
     Sonuç: Bu kararlarla bir kez daha 73milyon Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı turist olarak vizesiz bir şekilde yukarıda sayılan 12 AB ülkesine gitme hakkına sahip olduğu teyit edilmiştir.
(11) Bu konuda hukuk son sözü söylemiştir. Artık ülkelerin bu mahkeme kararlarını yerine getirmelerini beklemek hukuk devleti ilkesinin gereğidir. Bunu yapmayan her ülke herşeyden önce insan hakların kapsamında seyahet etme özgürlüğünü ihlâl etmektedir. Tamamıyla AB üyesi ülkeler açısından bir çifte standart söz konusu. Ama hukuki açıdan heryönü ile kesinleşmiş hakları olan vatandaşlarının bu haklarını savunamamak ve AB üyesi ülkelerden hesap soramamak da Türkiye’nin zaafiyetidir.  

Vizesiz Avrupa-Referans 25 Şubat 2009

2009 yılında verilen Avrupa Birliği Adalet Divanının SOYSAL kararı ve önceki kararlarda dikkate alınarak bu kararların ne anlama geldiği hakkında Referans Gazetesinde bir yazımız çıkmıştı. Bkz.

http://www.referansgazetesi.com/haber.aspx?HBR_KOD=117661

www.euractiv.com.tr

Vizesiz Avrupa-Radikal 13 Ekim 2007

2007 yılında ve daha önce verilen ABAD kararları çerçevesinde Türk vatandaşlarının vize konusu hakkında ayrıntılı bilgi için bkz.
www.radikal.com.tr

Vizesiz Avrupa-Radikal 30 Kasım 2007

Almanya açısından Türk vatandaşları için vize istenemeyeceği yazmıştık. Bkz.
www.radikal.com.tr

Vizesiz Avrupa-İngilizce Makale

Özellikle yabancılar için başka bir akademik makalemiz:
“Freedom to provide services” or “Dienstleistungsverkehrsfreiheit” or “libre prestation des services” or “hizmetin serbest dolaşımı”: Uniform Interpretation, [ABR (Ankara Bar Review) 2010/2, s. 75-84]
http://www.ankarabarosu.org.tr/Siteler/AnkaraBarReview/pdf/2010-july.pdf

Vizesiz Avrupa-Akademik makale

Bu konularda ayrıntılı bilgi için akademik bir makalemiz ise:
Hizmetin Serbest Dolaşımı Kapsamında Türk Vatandaşları İçin Vizesiz Avrupa [Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 2009, C. XIII, sa. 1-2, s. 77-113 (baskı 2010)].
http://webftp.gazi.edu.tr/hukuk/dergi/13_5.pdf