5 Kasım 2012 Pazartesi

ABAD-Demirkan Davasına İlişkin Almanya'nın Görüşü ve Cevabımız

https://www.rapidshare.com/#!download|354|2015106261|Almanyanın Görüşü-Demirkan Davası.pdf|3000

Almanya'ya cevabı İngilizce olan makalemizde biz daha önceden vermiştik: 
“Freedom to provide services” or “Dienstleistungsverkehrsfreiheit” or “libre prestation des services” or “hizmetin serbest dolaşımı”: Uniform Interpretation, [ABR (Ankara Bar Review) 2010/2, s. 75-84]
http://www.ankarabarosu.org.tr/Siteler/AnkaraBarReview/pdf/2010-july.pdf

19 Eylül 2012 Çarşamba

İTO Yayını İki Kitabımız

(1) Pınar, Hamdi Uluslararası rekabette fikri mülkiyet haklarının önemi ve Türkiye
ISBN-ISSN: 975-512-923-5
Yayın Bilgisi: İstanbul : İstanbul Ticaret Odası [Can Ajans] , 2004
Fiziksel Nitelik: 163 s. : tabl. , şkl. ; 24 sm.
Dizi Kaydı: İstanbul Ticaret Odası yayınları ; 2004-71
http://www.ito.org.tr/itoyayin/0000509.pdf

(2) Müzik eserleri üzerindeki telif hakları ve uluslararası uygulamalar : Alman, ABD ve Türk Hukukunun karşılaştırmalı incelenmesi ve AB’de güncel gelişmelerPınar, Hamdi ; Temel Nal, Bettina Goldmann
ISBN-ISSN: 978-9944-60-153-5
Yayın Bilgisi: İstanbul : İstanbul Ticaret Odası [Prive Grafik] , 2007
Fiziksel Nitelik: 240 s. : tabl. ; 24 sm.
Dizi Kaydı: İstanbul Ticaret Odası yayınları ; 2007-12

http://www.ito.org.tr/itoyayin/0017334.pdf

İstiklal Marşımız ve Telif Hakları: Özürden Büyük Kabahat

İstiklal marşımız üzerindeki telif haklarına ilişkin olarak Radikal Gazetesinde (4 Ocak 2011) yazdığım hukuki bir makale için bkz.
http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspx?aType=RadikalHaberDetayV3&Date=04.01.2011&ArticleID=1035087&CategoryID=132

14 Eylül 2012 Cuma

HAKLARIMIZ

13 Eylül 2012 tarihinde YTB tarafından organize edilen "Avrupalı Genç Hukukçular için Uluslararası Hukuk ve Mukayeseli Hukuk Eğitim Programı" kapsamında verdiğim "Türk Vatandaşlarının Uluslararası Hukuk ve AB Hukukundan Doğan Hakları (Ankara Ant., Katma Protokol ve OKK ile ABAD Kararları)" konundaki dersin sunum notlarını haklarımız konusunda başta ders sonrası benden bu talepleri olan Avrupa'daki geleceğin parlak hukukçu meslektaşlarıma ve bilgi sahibi olmak isteyen herkesin kullanması için paylaşıyorum. Haklarımız konusunda daha duyarlı olunması dileğiyle....

Not: Aşağıdaki linki tıkladığınızda yeşil zemindeki "DOWNLOAD" tıkladıktan sonra "FREE DOWNLOAD" tıklarsanız PDF olarak metne ulaşabilirsiniz.

https://www.rapidshare.com/#!download|792|1738220199|Hamdi PINAR-Yurt Dışı Türkler Başkanlığı-13.09.12.pdf|658

10 Eylül 2012 Pazartesi

Şirketler Hukuku Ders Notları-18.5.2012

Sevgili Arkadaşlar,

ders notları 6102 sayılı TTK'ya göre hazırlanmıştır. Ancak 26.6.2012 tarihli değişiklikler işlenmemiştir. Bahar dönem başında gerekli işleme yapılarak ders notları güncellenecektir.
Başarı dileklerimle.
Hamdi PINAR

https://rapidshare.com/#!download|407|2634153597|Hamdi_PINAR-18.5.2012-Sirketler_Hukuku_Ders_Notları.pdf|1339

3 Eylül 2012 Pazartesi

AB'DEKİ TÜRK ÖĞRENCİLER: OTURMA ve ÇALIŞMA HAKLARI

Avusturya Yüksek İdare Mahkemesi (Türk Danıştay'ının karşılığı) verdiği bir kararda Türk vatandaşı bir öğrencinin, öğrencilik yanında garson olarak hafta 12 saat süre ile çalışması halinde de oturma ve çalışma müsaadesi hakkı kazanacağına karar vermiştir. ABAD'ın daha önceki kararları dikkate alındığında Türk vatandaşı öğrenciler, öğrenci vizesi ile gitmiş olsalar bile ve geçici bir işte çalışıyorlarsa AB üyesi o ülkede artık oturma ve çalışma haklarına da sahip olacaklar. Bunun şartları kısaca:
1) Bir işverene bağlı olarak çalışması. Yani bir işveren ile arasında iş akdi olmalı.
2) Bu iş karşılığı belli bir ücret almalı.
3) Bu iş, en az bir yıl sürmeli ve bu işverende çalışmaya devam edilmeli.
4) Haftalık belli bir saat çalışılmış olmalı (ABAD, daha önceki bir kararında 10 saat, hatta Genç kararında ilk başvurusunda haftalık 5,5 saatle işe başlayan daha sonra sonra dava aşamasında bu saatlerin artmasını bile yeterli saymıştır. Önemli olan iş akdi çerçevesinde ücret karşılığı çalışılmış olmaktır).

NOT:
Lütfen, sorularınızı bana değil, hangi ülkede yaşıyorsanız orada bu işleri takip eden bir avukata yöneltiniz. Ayrıntıları okumanız için ilgili kararlar:


ABAD'ın Kurz (2002) kararı ile meslek eğitimi çerçevesinde çalışmayı da "iş ilişkisi" olarak değerlendirdi:
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=47516&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=945320

ABAD Payır (2008) kararı ile öğrenci veya au pair olanların da bu haklardan yararlanacağına karar verdi:
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=69922&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=945320

ABAD Genç (2010) Kararında "İşçi" kavramı ve "Şartları" konusuna açıklık getirdi:
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=74927&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=945320


Avusturya Yüksek İdare Mahkemesi'nin (Danıştay'ın Karşılığı) 26 Haziran 2012 tarihli kararının özeti:
http://www.migazin.de/2012/07/27/vwgh-osterreich-erteilt-turkischer-studentin-unbeschrankten-arbeitserlaubnis-aus-eu-recht/

26.6.2012 tarihli Kararın tam metni:
http://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Vwgh&Dokumentnummer=JWT_2010090234_20120626X00&ResultFunctionToken=11eb07ba-7cab-4501-9351-9fcd99d80fdb&Entscheidungsart=Erkenntnis&Sammlungsnummer=&Index=&AenderungenSeit=Undefined&SucheNachRechtssatz=False&SucheNachText=True&GZ=&VonDatum=&BisDatum=07.07.2012&Norm=&ImRisSeit=EinerWoche&ResultPageSize=50&Suchworte=

12 Haziran 2012 Salı

Müzik Yayını ve Ücret: ABAD'ın yeni kararı Türk Mahkemelerindeki davaları da etkiler

ABAD'ın 15 Mart 2012 tarihli yeni bir kararı (C-135/10) Türk hukukunda devam eden davaları da etkileyecek. İleriki bir zamanda akademik bir makale yazmayı düşündüğümüz ama önemi sebebiyle duyurulması gereken bu kararın sonucunu şu şekilde özetlemek mümkündür:
Muayenehanesinde fon müziği olarak radyo müzik yayınını bekleme odasına ileten dişhekimi, açtığı tespit davasında bu şekildeki müzik yayının ulusal, AB ve uluslararası anlaşmalardaki hükümler dikkate alındığında kanuni şartların gerçekleşmediğinden ücret ödemek zorunda olmadığının tespitini ister.
Ön karar için davaya bakan ABAD, müzik yayınları sebebiyle kimlerin ücret ödeyip ödemeyeceğine ilişkin ayrıntılı bir içtihad ortaya koyar. Bu içtihat dikkate alındığından şu söylenebilir: İcra edilen meslek veya işyerinin karakteristik yapısına (özelliğine) ait olmayan kablolu veya kablosuz müzik yayını için ücret ödenmek zorunda değildir. Özellikle serbest meslek sahipleri açısından, örn. doktor muayenehanesi, avukatlı bürosu gibi, bekleme odalarında bulunan kişiler için fon müziği niteliğindeki radyo yayını bu hizmetin bir parçası olmadığından ücret alınamayacaktır. Burada dikkat çekilen bir başka unsur ise umum kavramı açısından muyanehaneye gelen hastaların, belirsiz (gayri muayyen) bir dinleyici grubu olmaması ve sınırlı bir sayıda olması, yani nicelik olarak küçük bir gruba hitap etmesi ile bu iletim ve elde edilen kazanç arasında bir bağlantının bulunmaması, yani iletimin verilen hizmete ek bir hizmet olarak görülmemesi sebebiyle umuma iletim şartı gerçekleşmemiştir. Bu karar bu alanda Türk hukuku açısından da etkili sonuçlar doğuracaktır. Artık her köşe başındaki büfeler, dükkanlar, asonsörler, hatta hastaneler gibi amacı başka olan yerlerde izlenilen tv veya dinlenilen radyo için ücret istenemeyecek.

Müzik eserleri ve meslek birliklerini ilişkin kitap için bkz.
Hamdi PINAR/ Temel NAL  / Bettina GOLDMANN: Müzik eserleri üzerindeki telif hakları ve uluslararası uygulamalar : Alman, ABD ve Türk Hukukunun karşılaştırmalı incelenmesi ve AB’de güncel gelişmeler ,
ISBN-ISSN: 978-9944-60-153-5
Yayın Bilgisi: İstanbul : İstanbul Ticaret Odası [Prive Grafik] , 2007
Fiziksel Nitelik: 240 s. : tabl. ; 24 sm.
Dizi Kaydı: İstanbul Ticaret Odası yayınları ; 2007-12 

http://www.ito.org.tr/itoyayin/0017334.pdf

4 Nisan 2012 Çarşamba

ABAD'dan Yeni Karar: Çift Vatandaşlık Sahiplerinin Aile Bireyleri ve Ortaklık Hukuku

29 Mart 2012 tarihli ABAD'ın Kahveci/Inan kararı ile çifte vatandaş olan (davada Hollanda ve Türk vatandaşlığı söz konusu) kişilerin eşleri veya diğer aile bireylerinin hakları gündeme geldiğinde çifte vatandaş olan kişilerin Türk vatandaşlığı da dikkate alınarak aile bireyleri açısından Türkiye-AB Ortaklık hukukundan kaynaklanan haklardan yararlanabilecekleri ortaya çıktı. Böylece çifte vatandaşlığa sahip ve AB üyesi ülkede yaşayan Türklerin Türk vatandaşı olan aile bireyleri açısından Ortaklık hukukundan kaynaklanan haklardan yararlanabilmeleri yolu açılmış oldu. Bu karar bu yönü ile ilk karar oluyor. Zira çifte vatandaşlıkta her devlet kendi vatandaşlığını esas alır. Yani Hollanda'da yaşayan biri çifte vatandaşsa, Hollanda açısından esas alınan vatandaşlığı Türk değil, Hollanda vatandaşlığıdır. Bu kararda ABAD isabetli bir şekilde Ortaklık hukuku bakış açısından değerlendirmiş ve çifte vatandaşlığa sahip olan kişilerin aile bireylerinin durumunu çok olumlu bir şekilde açıklığa kavuşturmuştur. Kararı metni için bkz.
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=C-7%252F10&docid=121161&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=159365#ctx1

27 Şubat 2012 Pazartesi

Şirket Hukuku Ders Notları-2- Adi Şirket, Birleşme, Bölünme ve Tür Değiştirme

Sevgili Arkadaşlar,
bazı düzeltmelerin yapıldığı adi şirket ile yapısal değişiklerin tamamına ilişkin "Ders Notlarımızı", aşağıdaki "rapidshare" linkini tıkladıktan sonra, yeşil zemindeki "DOWNLOAD" tıklayarak PDF olarak indirebilirsiniz.
Başarı dileklerimle...

https://rapidshare.com/#!download|274|3445169973|Hamdi_PINAR-2-Sirketler_Hukuku_Ders_Notlari-2012-Giris-Adi_Sirket-Yapisal_Degisiklikler.pdf|556

14 Şubat 2012 Salı

Şirketler Hukuku Ders Notlarını Paylaşıyoruz: 1. Hafta-Giriş ve Adi Şirket (tamamı)

 
Sevgili Arkadaşlar,
ders notlarını, aşağıdaki "rapidshare" linkini tıkladıktan sonra, yeşil zemindeki "DOWNLOAD" tıklayarak PDF olarak indirebilirsiniz.
Başarı dileklerimle...

Şirketler Hukuku Ders Notlarını Paylaşıyoruz. 1.Hafta:Giriş ve Adi Şirket