4 Nisan 2012 Çarşamba

ABAD'dan Yeni Karar: Çift Vatandaşlık Sahiplerinin Aile Bireyleri ve Ortaklık Hukuku

29 Mart 2012 tarihli ABAD'ın Kahveci/Inan kararı ile çifte vatandaş olan (davada Hollanda ve Türk vatandaşlığı söz konusu) kişilerin eşleri veya diğer aile bireylerinin hakları gündeme geldiğinde çifte vatandaş olan kişilerin Türk vatandaşlığı da dikkate alınarak aile bireyleri açısından Türkiye-AB Ortaklık hukukundan kaynaklanan haklardan yararlanabilecekleri ortaya çıktı. Böylece çifte vatandaşlığa sahip ve AB üyesi ülkede yaşayan Türklerin Türk vatandaşı olan aile bireyleri açısından Ortaklık hukukundan kaynaklanan haklardan yararlanabilmeleri yolu açılmış oldu. Bu karar bu yönü ile ilk karar oluyor. Zira çifte vatandaşlıkta her devlet kendi vatandaşlığını esas alır. Yani Hollanda'da yaşayan biri çifte vatandaşsa, Hollanda açısından esas alınan vatandaşlığı Türk değil, Hollanda vatandaşlığıdır. Bu kararda ABAD isabetli bir şekilde Ortaklık hukuku bakış açısından değerlendirmiş ve çifte vatandaşlığa sahip olan kişilerin aile bireylerinin durumunu çok olumlu bir şekilde açıklığa kavuşturmuştur. Kararı metni için bkz.
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=C-7%252F10&docid=121161&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=159365#ctx1

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder