3 Eylül 2012 Pazartesi

AB'DEKİ TÜRK ÖĞRENCİLER: OTURMA ve ÇALIŞMA HAKLARI

Avusturya Yüksek İdare Mahkemesi (Türk Danıştay'ının karşılığı) verdiği bir kararda Türk vatandaşı bir öğrencinin, öğrencilik yanında garson olarak hafta 12 saat süre ile çalışması halinde de oturma ve çalışma müsaadesi hakkı kazanacağına karar vermiştir. ABAD'ın daha önceki kararları dikkate alındığında Türk vatandaşı öğrenciler, öğrenci vizesi ile gitmiş olsalar bile ve geçici bir işte çalışıyorlarsa AB üyesi o ülkede artık oturma ve çalışma haklarına da sahip olacaklar. Bunun şartları kısaca:
1) Bir işverene bağlı olarak çalışması. Yani bir işveren ile arasında iş akdi olmalı.
2) Bu iş karşılığı belli bir ücret almalı.
3) Bu iş, en az bir yıl sürmeli ve bu işverende çalışmaya devam edilmeli.
4) Haftalık belli bir saat çalışılmış olmalı (ABAD, daha önceki bir kararında 10 saat, hatta Genç kararında ilk başvurusunda haftalık 5,5 saatle işe başlayan daha sonra sonra dava aşamasında bu saatlerin artmasını bile yeterli saymıştır. Önemli olan iş akdi çerçevesinde ücret karşılığı çalışılmış olmaktır).

NOT:
Lütfen, sorularınızı bana değil, hangi ülkede yaşıyorsanız orada bu işleri takip eden bir avukata yöneltiniz. Ayrıntıları okumanız için ilgili kararlar:


ABAD'ın Kurz (2002) kararı ile meslek eğitimi çerçevesinde çalışmayı da "iş ilişkisi" olarak değerlendirdi:
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=47516&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=945320

ABAD Payır (2008) kararı ile öğrenci veya au pair olanların da bu haklardan yararlanacağına karar verdi:
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=69922&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=945320

ABAD Genç (2010) Kararında "İşçi" kavramı ve "Şartları" konusuna açıklık getirdi:
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=74927&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=945320


Avusturya Yüksek İdare Mahkemesi'nin (Danıştay'ın Karşılığı) 26 Haziran 2012 tarihli kararının özeti:
http://www.migazin.de/2012/07/27/vwgh-osterreich-erteilt-turkischer-studentin-unbeschrankten-arbeitserlaubnis-aus-eu-recht/

26.6.2012 tarihli Kararın tam metni:
http://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Vwgh&Dokumentnummer=JWT_2010090234_20120626X00&ResultFunctionToken=11eb07ba-7cab-4501-9351-9fcd99d80fdb&Entscheidungsart=Erkenntnis&Sammlungsnummer=&Index=&AenderungenSeit=Undefined&SucheNachRechtssatz=False&SucheNachText=True&GZ=&VonDatum=&BisDatum=07.07.2012&Norm=&ImRisSeit=EinerWoche&ResultPageSize=50&Suchworte=

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder