18 Kasım 2011 Cuma

ABAD'dan Türkler Lehine Yeni Bir Karar Daha

Hizmetin serbest dolaşımı ve yerleşim serbestisine ilişkin Katmaprotokol m. 41/1'e ilişkin Türkler lehine yeni bir karar daha çıktı. Bu kararda yeni olarak kısaca, hizmetin serbest dolaşımı veya yerleşim serbestisi açısından Türkler için uygulanacak kuralların öncesinde, sonrasında veya daha sonrasında hangi hüküm Türklerin lehine ise o hüküm yürürlükten kalkmış olsa bile uygulanacak (‘Standstill’ clauses).
Karar için bkz.
İngilizce metni: http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=en&newform=newform&Submit=Submit&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&alldocrec=alldocrec&docj=docj&docor=docor&docdecision=docdecision&docop=docop&docppoag=docppoag&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoj=docnoj&docnoor=docnoor&radtypeord=on&typeord=ALL&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&numaff=C-256%2F11&ddatefs=&mdatefs=&ydatefs=&ddatefe=&mdatefe=&ydatefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100

Almanca metni: http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=de&newform=newform&Submit=Submit&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&alldocrec=alldocrec&docj=docj&docor=docor&docdecision=docdecision&docop=docop&docppoag=docppoag&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoj=docnoj&docnoor=docnoor&radtypeord=on&typeord=ALL&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&numaff=C-256%2F11&ddatefs=&mdatefs=&ydatefs=&ddatefe=&mdatefe=&ydatefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder