6 Ağustos 2011 Cumartesi

İngiltere'deki Öğrencilere Müjde - Yerleşim Serbestisi - Vizesiz Avrupa

21 Temmuz 2011 tarihinde Avrupa Birliği Adalet Divanı Türklerin lehine bir karar daha verdi.
Bu kararda İngiltere'de okuyan ve daha sonra kendi işini kuran bir Türk vatandaşının (Tural Oğuz) yerleşim hakkı olduğunu kabul etti. Yani bir Türk vatandaşı İngiltere'ye önce öğrenci olarak gitse bile daha sonra serbest meslek sahibi olarak kendi işini kurduğu takdirde İngiltere'de kalabilecektir. Daha önceki Savaş (2000) ile Tüm ve Darı (2007) kararlarında Türk vatandaşlarının vizesiz olarak yerleşim hakkı olduğu kabul edilmişti. Yeni kararı önceki kararlardan ayıran yön ise, daha doğrusu kararın tartıştığı husus, yerleşim hakkı konusunda hakkın kötüye kullanımı olup olmadığı idi. ABAD açık bir şekilde Katmaprotokol m. 41'e dayanan bir öğrencinin hakkı kötüye kullanmadığına hükmetti. Gelecek açısından dikkatli olunması gereken ise hile veya hakkın kötüye kullanılması şeklinde olabilecek açık durumlara vatandaşlarımızın yönelmemesidir. Ama hak aramak en temel hakkınızdır. Özellikle İngiltere'de öğrenci olarak gidip orada kalmak ve kendi işini kurmak isteyenlere ret talebi veren İngiliz yetkililerin sığındığı "hakkın kötüye kullanılması" veya "hile" gibi gerekçeler artık geçerli olmayacaktır.
Kararın tam metni için bkz.:
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=en&newform=newform&Submit=Submit&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&alldocrec=alldocrec&docj=docj&docor=docor&docdecision=docdecision&docop=docop&docppoag=docppoag&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoj=docnoj&docnoor=docnoor&radtypeord=on&typeord=ALL&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&numaff=&ddatefs=&mdatefs=&ydatefs=&ddatefe=&mdatefe=&ydatefe=&nomusuel=&domaine=&mots=Turkey&resmax=100

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder