4 Mayıs 2011 Çarşamba

Gürmük Birliği-ABGS ve Tercüme-1995'den beri düzeltil(e)meyen hata...

Avrupa Birliği Genel Sekreterliğinden şu şekilde bir davetiye aldım:
Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sn. Egemen BAĞIŞ’ın, Lizbon Antlaşması ile düzenlenen Avrupa Birliği Antlaşması ve Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında Antlaşma’nın Türkçe çevirisinin tanıtımı vesilesiyle 10 Mayıs 2011 tarihinde Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Ortaköy Ofisinde verecekleri resepsiyon için davetiyeniz bugün postaya verilmiştir.

Öncelikle kutlamak gerekir, ancak daha 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararını doğru düzgün Türkçe'ye çeviremeyenler acaba diğer metinleri nasıl tercüme etmişlerdir. İlginç bir örnek koyalım o halde:


Avrupa Komisyonu Türkiye Temsilciliği’nin ve Başbakanlığa bağlı Avrupa Birliği Genel Sekreterliği’nin web sitesinde yer alan Ek 8 m. 10 f. 2’nin çevirisi:
„Bu Karar, tarafların ticaret ilişkilerine uygulanan fikri, sınai ve ticari mülkiyet haklarının sadece bu Kararın hükümlerine tabi olacağı anlamına gelmez.“
olarak ifade edilmişken,
Buna karşılık,
Avrupa Toplulukları Resmi Gazetesi’ndeki (ATRG) Ek 8 m. 10 f. 2’nin İngilizce metni:
This decision does not imply exhaution of intellectual, industrial and commercial property rights applied in the trade relations between the two Parties under this Decesion.“;
Almanca metni ise şu şekildedir:
„Dieser Beschluß sieht eine Erschöpfung der Rechte an geistigem, gewerblichem und kommerziellem Eigentum in den Handelsbeziehungen zwischen den beiden Vertragsparteien im Rahmen dieses Beschlusses nicht vor.“

Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz.
Hamdi PINAR:  
1)        Ankara Barosu tarafından 8-11 Ocak 2002 arasında Ankara’da düzenlenen “Uluslararası Hukuk Kurultayı 2002 Fikrî Haklar ve Rekabet Hukuku”nda sunulan tebliğ:
“Marka ve Haksız Rekabet Hukuku Alanında
Avrupa Toplulukları Mahkemesi’nin Gümrük Birliğinde
Malların Serbest Dolaşımına İlişkin Kararları ve Türk Hukukuna Etkileri”
Bu tebliğ, Ankara Barosu tarafından çıkarılmış olan ve Kurultay’da sunulan tebliğlerden oluşan kitapta (Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2002: Fikrî Haklar ve Rekabet Hukuku Ankara 2002, S. 666-714) yer almıştır.
2)     Hukuk İlmi Uluslararası Birliği (A.I.S.J), Türk Ulusal Komitesi, İstanbul Üniversitesi ve İstanbul Ticaret Odası tarafından düzenlenen ve Türk Rekabet Kurumu ve İstanbul Barosu tarafından desteklenen 14-15 Ekim 2004 tarihleri arasında İstanbul’da “AB-Türkiye İlişkilerinin Işığında Rekabet Hukuku’nun Güncel Sorunları” konulu uluslararası “kolokyum”da:

“Fikrî Mülkiyet Hakları ve Rekabet Hukuku”

konulu bir tebliğ bkz. Rekabet Dergisi 2005, Sayı 23, sayfa 30-86’da yayımlanmıştır. http://www.rekabet.gov.tr/dosyalar/dergi/dergi23.pdf 

3) Zur Erschöpfung der Rechte an geistigem Eigentum zwischen den Mitgliedstaaten der Europäischen Union und der Türkei, GRUR Int. (Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht – Internationaler Teil isimli sınaî ve fikrî haklara ilişkin uluslararası bir hukuk dergisi) 2004, s. 101-106.
 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder